Grupele din armată nu se trec în sistemul public

Citeste tot despre: 

Sunteţi pensionat şi aveţi o problemă? Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii răspund, prin intermediul ziarului nostru, întrebărilor dv. Puteţi pune întrebări, în scris, pe adresa strada Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2 Bucureşti sau pe adresa de e-mail: redactie@click.ro.

Aurora Hurmuz: Sunt născută pe 18.08.1952 şi am întâmpinat o problemă legată de modul în care apare menţiunea grupei de muncă în cartea mea de muncă. 

Expresia folosită este urmatoarea: "în perioada 30.04.1985-15.06.1991 a fost încadrată la grupa I de muncă conform anexei 1 din ordinul 50/05.03.1990"

În cartea de muncă apar, în cursul perioadei, trepte de salarizare şi un singur spor răzleţ care nu are legatură cu grupa de muncă. Funcţionarul de la biroul personal din intreprinderea la care lucrez spune că expresia nu e suficientă şi că trebuie să apară cu coeficient, număr fix de ani, luni şi zile. 

Fostul loc de muncă (unitate militară) s-a desfiinţat şi arhivele sunt împărţite în două oraşe (Piteşti şi Ploieşti). Ce documente trebuie să solicit de la arhive pentru ca aceşti 6 ani la grupa I să fie corect demarcaţi şi să pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare? 

CNPAS: În situaţia persoanelor în ale căror carnete de muncă există înregistrări ale activităţilor desfăşurate în grupa I sau a II-a de muncă, dar care nu au putut sau nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de formă sau de fond, înlăturarea acestora se poate face numai în baza adeverinţelor întocmite şi eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului nr.590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor.

Acestea atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Precizăm că între sistemul public de pensii şi sistemul pensiilor militare se recunosc reciproc stagiile de cotizare în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, dar grupa de muncă din sistemele neintegrate (militare) nu se poate valorifica in sistemul public.

Aşa verifici dacă ţi-a fost plătită contribuţia pentru bătrâneţe

Orice angajat care a început să contribuie la pensia privată obligatorie poate verifica pe internet dacă angajatorul său i-a virat contribuţia lunară pentru pensia obligatorie şi implicit pentru pensia publică.

Pensia privată obligatorie reprezintă direcţionarea unui procent de 2% din contribuţia pentru asigurările sociale (10,5%) către fondul de pensii privat ales de angajat, informează Mediafax.

Pentru a verifica contul, la adresa www.apapr.ro, se dă clic în partea stângă a paginii, pe "Info participanţi", apoi se accesează "Informaţii detaliate de contact ale fondurilor de pensii", de unde se alege fondul de pensii la care a aderat salariatul.

Pensia facultativă, valabilă şi în statele UE

Ai peste 35 de ani şi nu mai mai eşti obligat să aderi la un fond privat de pensii. Însă te gândeşti la bătrâneţile tale şi vrei, totuşi, să-ţi pui deoparte bani pentru vremuri grele.

Ai ocazia acum să-ţi faci pensie privată facultativă. Asta doar în cazul în care eşti salariat în sistemul public sau privat, funcţionar public sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă.

Trebuie să ştii că toţi participanţii la un fond de pensii facultativ au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European. Mai exact, în situaţia în care te vei muta într-un al stat al UE, nu-ţi vei pierde banii depuşi, ci pensia ta va merge mai departe.


Loading...