Examenul de Bac se modifică radical

Citeste tot despre: 

Anul acesta, examenul de Bac este mult modificat. Vă prezentăm cele mai importante schimbări, potrivit metodologiei aprobate prin Ordonanţă de Urgenţă.

În timpul anului şcolar 2009 -2010, se vor organiza două sesiuni de examen. Înscrierea elevilor se face între 14 - 18 decembrie 2009, iar probe orale sunt programate astfel: 11-13 ianuarie 2010 -evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), 13-15 ianuarie 2010 -evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), 18 - 29 ianuarie 2010 -evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi 19 - 22 aprilie 2010 -evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C).
Probele scrise sunt programate astfel: în 28 iunie 2010 -Limba şi literatura română; 29 iunie 2010 - Limba şi literatura maternă; 30 iunie 2010 - proba obligatorie a profilului şi 1 iulie 2010 - proba la alegere a profilului.
Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 3 iulie 2010, până la ora 16.00, iar contestaţiile se vor depune în aceeaşi zi, de la ora 16.00, la 20.00. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 5-6 iulie 2010, iar afişarea rezultatelor finale în ziua de 7 iulie 2010.
Sesiunea de toamnă se va desfşura între 23 august şi 8 septembrie 2010, înscrierile fiind stabilite pentru săptămâna 5-9 iulie 2010. Absolvenţii care promovează probele orale primesc certificate de competenţă lingvistică, digitală şi de limbă maternă, dacă este cazul, valabile în spaţiul UE.

Probele scrise

Probele scrise vor fi la: Limba şi literatura română; Limba şi literatura maternă, dacă este cazul; probă la alegere în funcţie de filieră: Matematică - pentru profilul real şi Istorie - pentru profilul umanist; probă la alegere din profilul liceului: profil real -Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică; profil umanist -Geografie, Filosofie, Logică şi argumentare, Economie, Psihologie, Sociologie.
Se consideră promovaţi elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele orale, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6.
În cazul nepromovării examenului, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute in decursul anului şcolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obţinut cel puţin nota 5. Recunoaşterea unora dintre probele promovate într-una din sesiunile organizate din anul 2003 încoace este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate, în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Proba la limba străină

La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, elevii pot alege oricare limbă modernă, indiferent dacă a fost “limba 1”, “limba a 2-a” sau “limba a 3-a” de studiu, în regim normal, intensiv, bilingv sau disciplină obligatorie sau opţională. Evaluarea se va face prin trei tipuri de probe: probă scrisă, cu durata de 90 minute, probă orală, cu durata de  10-15 minute şi probă de înţelegere a unui text audiat (20 de minute). Subiectele sunt nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Competenţa digitală


Subiectele pentru vor fi elaborate pe baza programei la „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, în clasele a IX-a şi a X-a. Până la 31 octombrie 2009, se va anunţa durata probei şi modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

Cum se dau notele

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba  orală de Limba română, Limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci pe baza unei grile aprobată la nivel naţional. Cei doi profesori folosesc grile de baremuri, astfel: 0-25 puncte - utilizator începător, 26-50 puncte - utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte - utilizator avansat, 75-100 puncte - utilizator experimentat.

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1