Campionul Stefan Cojocnean
Pregătirea la sală a rămas o amintire